Klantenservice 071-3626162
Voor 23u besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €70,-

 ☀️ New summer essentials ☀️

Privacy statement

Privacy Statement MirtheCastello.com

Inleiding
MirtheCastello.com neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou ( de betrokkene ) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@MirtheCastello.com

Wie is MirtheCastello.com?
MirtheCastello.com is een webshop en handelsnaam van de besloten Vennootschap Miss Steel. Kantoorhoudende te ( 2343LB ) Oegstgeest aan Haarlemmerstraatweg 32, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57472378.

MirtheCastello.com is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door MirtheCastello.com de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MirtheCastello.com jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MirtheCastello.com persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MirtheCastello.com voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MirtheCastello.com worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Afleveradres, Factuuradres, E-E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen van klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Afleveradres, Factuuradres, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelnummer, Inhoud van de klacht.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-Gegevens, Afleveradres, Factuuradres, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelnummer.
Grondslag: UItvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Post/Factuuradres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot opzeggen nieuwsbrief

Betalingsgegevens
Wanneer je op rekening wilt betalen (na ontvangst van je bestelling), worden je gegevens getoetst en geregistreerd bij Achterafbetalen.nl te Amersfoort. Achterafbetalen neemt de vorderingen op betalen op rekening van MirtheCastello.com over. Achterafbetalen besluit vervolgens op basis van deze informatie of je voor deze betaalwijze in aanmerking komt. Bij registratie van betalingsgegevens noteren we enkel het totaalbedrag en je betaalwijze (MasterCard, VISA, Paypal, iDEAL, Op rekening of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Beveiligde pagina’s
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Hoe verkrijgen wij jouw Persoonsgegevens?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal Rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking daarvan:

Inzage
Je kunt eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de Persoonsgegevens wilt zien die bij MirtheCastello.com over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot Inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in je persoonsgegevens, die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MirtheCastello.com. Je kunt verzoeken dat MirtheCastello.com je Gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MirtheCastello.com te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MirtheCastello.com of een derde plaats vond, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MirtheCastello.com te verkrijgen. MirtheCastello.com zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunje jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MirtheCastello.com je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MirtheCastello.com
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@MirtheCastello.com. MirtheCastello.com zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat MirtheCastello.com een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MirtheCastello.com je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat MirtheCastello.com verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MirtheCastello.com je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naarinfo@MirtheCastello.com . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MirtheCastello.com jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naarinfo@MirtheCastello.com . Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebeid van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.